Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 08 2018

notyourstrawberryx
0341 c0b6
Reposted fromsoymihlk soymihlk

July 22 2017

notyourstrawberryx
A Ty ile kroków w tył zrobiłaś tylko dla niego?
— zbyt wiele.
Reposted fromtereseek tereseek viaczarna89 czarna89
notyourstrawberryx
0635 bc03 500
Reposted fromyoursunrise yoursunrise viaczarna89 czarna89
notyourstrawberryx
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
notyourstrawberryx
notyourstrawberryx
Dziwne są zrządzenia losu... Czy kiedykolwiek przyszłoby ci do głowy, że twoje życie potoczy się tak, jak się potoczyło?
— Nicholas Sparks
notyourstrawberryx
Nie ma, nie było - okazuje się -
- nic ważniejszego od Ciebie.
— Marek Hłasko do Agnieszki Osieckiej, 7 grudnia 1958 r.
notyourstrawberryx
Mama dzisiaj mi powiedziała, że traktuję ludzi za bardzo "na zawsze"
— nikt nie jest na zawsze.
notyourstrawberryx
Niedobrze jest, jeśli przywiązujesz do czegoś zbyt wielką wagę…
- Tego właśnie się nauczyłem. Jeśli coś staje się dla ciebie zbyt ważne, wtedy nic z tego nie wyjdzie.
— Tony Parsons, "Za moje dziecko"
notyourstrawberryx
- Wiesz - zwierzył się Włóczykijowi – takie to jest miłe, jeśli chodzi o ciebie, że mało mówisz. Wydajesz się niesłychanie mądry, dlatego że się nie odzywasz.
— Dolina Muminków w listopadzie
Reposted fromButWhy ButWhy viawiemnajlepiej wiemnajlepiej
notyourstrawberryx
I chciałbym Ci obiecać, że tak będzie, tak się stanie 
Nie będę już grzeszyć, tym razem nie skłamię .

July 09 2017

notyourstrawberryx
6535 6f17
minimalnie
Reposted fromwiemnajlepiej wiemnajlepiej viapanmrok panmrok

July 08 2017

notyourstrawberryx
Początek w każdym przypadku jest inny, rozwinięcie zawiłe, ale koniec nieuchronnie oczywisty i przewidywalny. Zawsze jest ktoś, kto przychodzi, ktoś, kto nas opuszcza, ktoś, kto umiera, i ktoś, kto zostaje.

— ,,Z miłości do kobiety,, Meir Shalev
Reposted fromAprens Aprens

April 23 2017

5066 577d 500

marilyn-monroe-collection:

Marilyn Monroe photographer by Sam shaw,  1957.

Reposted fromfanny-ann fanny-ann
5064 c9bf
Reposted fromfanny-ann fanny-ann
7467 7e17 500

soundsof71:

John & Yoko at Tittenhurst, 1971, by George Konig

Reposted fromfanny-ann fanny-ann
0140 b5ff

twcgentleman13:

“…finally her hands, so light, holding his head still and catching all his thoughts and imprisoning them there, in the space that no longer existed between them.”

― Paolo Giordano

Reposted fromfanny-ann fanny-ann
0138 b734
Reposted fromfanny-ann fanny-ann
5424 8802

glorious-queens:

Audrey Hepburn wearing Givenchy, photo by Raymond Voinquel, 1956

Reposted fromfanny-ann fanny-ann
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl