Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2017

notyourstrawberryx
0640 fedd
Reposted frometernaljourney eternaljourney
notyourstrawberryx
1358 3260 500
Reposted fromsommeregenachts sommeregenachts
1254 a444 500

fripperiesandfobs:

Evening dress, 1920′s

From Whitaker Auctions

Reposted fromKaiju-Squidling Kaiju-Squidling
notyourstrawberryx
1215 0741
Reposted frometernaljourney eternaljourney
notyourstrawberryx
1225 32c0
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
1356 635e 500
Reposted fromsommeregenachts sommeregenachts
The one thing we can never get enough of is love. And the one thing we never give enough is love.
— Henry Miller
(via goodreadss)
notyourstrawberryx
szczypię się po ramionach i nic. to nie sen. życie zaczęło być tak niesamowicie piękne! 
— xxx
notyourstrawberryx
Nie masz wrażenia, że całe życie na coś czekamy? Na przelew, wypłatę, miłość, przesyłkę, odpowiednią chwilę, lepsze czasy, wakacje, wenę, motywację, na farbę aż wyschnie, wyniki egzaminu, okres? Czas robi swoje. A Ty, człowieku? Na co właśnie czekasz? 
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
6078 ebec
Reposted fromdenofwoe denofwoe
notyourstrawberryx
Człowiek wie, że kogoś kocha, kiedy sama myśl o tym, że ta osoba może kochać kogoś innego, nie tyle dobija go, co przenika do najgłębszych zakamarków jego duszy.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
notyourstrawberryx
Nie masz wrażenia, że całe życie na coś czekamy? Na przelew, wypłatę, miłość, przesyłkę, odpowiednią chwilę, lepsze czasy, wakacje, wenę, motywację, na farbę aż wyschnie, wyniki egzaminu, okres? Czas robi swoje. A Ty, człowieku? Na co właśnie czekasz? 
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
notyourstrawberryx
Boimy się zmian dlatego, że ciężko nam rozstać się z tym, z czym umiemy już sobie radzić.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
notyourstrawberryx
Pomagający nie może chcieć bardziej niż ten, któremu usiłuje pomóc.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
notyourstrawberryx
5275 4221 500
Reposted fromtichga tichga
6099 5dcc 500
Reposted fromNSFWorld NSFWorld
6078 ebec
Reposted fromdenofwoe denofwoe
notyourstrawberryx
5275 4221 500
Reposted fromtichga tichga
9844 01cd
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl